Bé Thõ

27/07/2022 Sarah Minh Thư 0

19 ig:@shekxi.af • nếu mà bạn ngại ntin mình trc thì đừng lo, mình cũng vuậy 😷

Hồng Tuyết

27/07/2022 Sarah Minh Thư 0

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy […]