Le Thao

26/07/2022 Sarah Minh Thư 0

Rượu quý chung ly bạn với tôi. Nồng say ấm lạnh ở trong đời. Tương phùng bằng hữu ta cùng uống. Tái ngộ đệ huynh […]

Shirley

26/07/2022 Sarah Minh Thư 0

Just like a diamond, the more I\’m cut, sliced and hurt… the more I shine…🌱 #GentleFragrance ☘️ For note: I\’m not usually online, so I […]